Forårsudstilling

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 10-16 i Fritidshuset, Vestergade, Randers

 

Bestyrelsen har valgt at aflyse forårsudstillngen på grund coronavirus