Medlemskab

Randers og omegns Husflidsforening

Enkelt person: 125,00 kr.

Husstand: 175,00 kr. 

Mødepenge: 10,00 kr.

Mødepenge, 10 kr., betales pr. gang i de uger huset bruges eller som et engangsbeløb for samtlige uger for hele året (2x13 uger) i januar med rabat 240 kr. Det er især tænkt som rabat til dem, der benytter huset meget.

Kontigent og evt. mødepenge indbetales på konto:

Reg.nr: 6187

Kontonr: 0000721255