Indkaldelse til generalforsamling 2019

Randers og Omegns Husflidsforening Generalforsamling

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
  3. Drøftelse af program for medlems aktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
  4. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for forenings- og kursusvirksomhed.
  5. Fastlæggelse af kontingent og mødepenge.
  6. Indkomne forslag fra medlemmer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg : Grethe Juul, Marianne Christoffersen.
  8. Valg af suppleanter: På valg : Erik, Tage.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg : Revisor Asger Løkkegaard.
  10. Evt.