Indkaldelse til generalforsamling 2017

Randers og Omegns Husflidsforening Generalforsamling

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 Lokale 8

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
 3. Drøftelse af program for medlems aktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
 4. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for forenings- og kursusvirksomhed.
 5. Fastlæggelse af kontingent og mødepenge.
 6. Forslag fra bestyrelsen vedrørende medlemskab: Fremover kan man ikke længere melde sig ind i Randers Husflidsforening som husstand. Medlemmer som allerede er tilmeldt som husstand fortsætter medlemskabet uændret.
 7. Indkomne forslag fra medlemmer.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg : Grethe Juul, Gitte Mønster
 9. Valg af suppleanter: På valg : Christina Marxsen, Mette Heerfordt
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg : Revisor Asger Løkkegaard, suppleant Tage Brønnum
 11. Evt.