Generalforsamling

Bestyrelsen har valgt at aflyse nedennævnte på grund af coronavirus

 

Randers og Omegns Husflidsforening Generalforsamling

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00  lokale 8

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand samt drøftelse af program for medlemsaktiviteter i det kommende år.

  3. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved skoleleder samt drøftelse af program for kursusvirksomhed i det kommende år.

  4. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for forenings- og kursusvirksomhed.

  5. Fastlæggelse af kontingent og mødepenge.

  6. Indkomne forslag fra medlemmer (skal afleveres senest 1 uge før til bestyrelsen).

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og minimum 2 supplanter. Medlemmer: Axel Andersson, Karin Mikkelsen og Bente Widmer. Suppleanter: Erik Hede og Tage Brønnum

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Arne Rasmussen. Suppleant Karin Gustafsen

  9. Eventuelt (ideer til bestyrelsen)