Persondatapolitik

Foreningen er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler i vores forening. Derfor har vi vedtaget disse regler for, hvordan vi som dataansvarlig skal behandle dine personoplysninger:

 

Indsamling af oplysninger

Vi beder kun om de oplysninger, vi skal, og som vi behøver for at drive vores foreningsarbejde. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke skal bruge dem længere.

Medlemmer

De oplysninger vi beder medlemmer af foreningen om, er:

  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer.

 

Databehandling og dataopbevaring

Randers og Omegns Husflidsforenings hjemmeside er hostet gennem vores medlemskab i FORA, og det er herfra, at de kan benytte forskellige firmaer og institutioner til at behandle data til en række formål. De er foreningens databehandlere. Som en standard har vi indgået Databehandler-aftaler med FORA iht ovenstående.

Vores forening benytter databehandlere alene til disse formål:

  • Hosting af oplysninger i administrationssystem
  • Hosting og vedligeholdelse af hjemmeside

Vi (og dermed FORA) kan opbevare oplysninger af disse hensyn:

  • Hvis oplysningerne har historisk værdi.
  • Vi vil altid spørge om tilladelse, hvis vi eller andre vil tage fotos i forbindelse med vores aktiviteter og arrangementer. Hvis du ikke ønsker at medvirke på fotos, vil vi naturligvis respektere det. Den samtykkeerklæring, du udfylder som medlem i Randers og Omegns Husflidsforening, ligger i direkte forlængelse heraf og gælder udover nærværende hjemmeside også for en Facebookside, der retter sig til foreningen. (Samtykkererklæring kan downloades fra siden omkring medlemskab.)

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

  • Du har ret til at blive oplyst om formålet med vores behandling af dine data.
  • Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget oplysninger om dig, der er forkerte.
  • Du har ret til at få slettet de oplysninger, vi har om dig.
  • Du har ret til at få udleveret data i et almindeligt anvendt format.

Du kan altid klage over, hvordan vi behandler dine data. Klag først til os, og hvis det ikke giver det ønskede resultat, kan du klage til f.eks. Datatilsynet.

KONTAKT


Randers og Omegns Husflidsforening
Fritidscentret
Vestergade 15
8900 Randers C

Mail: randers.husflid@gmail.com

CVR: 17942379

Du finder os i Fritidscentret i Vestergade 15, 8900 Randers C. Vi holder til i Kælderen og benytter os af andre lokaler i huset også. Find os i kælderen første gang du besøger os. Der er indgang fra Vestergade og fra Jernbanegade


Medlem af Fora