Bestyrelsen i Randers & Omegns Husflidsforening.

Formand: Bente Widmer  -  tlf: 28962893.

Næstformand:  Grethe Juul Nielsen  -  tlf: 23674206.

Kasserer: Axel Andersson  -  tlf: 21476320.

Sekretær: Karin Mikkelsen  -  tlf: 40943991

Bestyrelsesmedlem: Marianne W. Christoffersen  -  tlf: 51800758

Suppleant: Erik Hede

Suppleant: Tage Brønnum

Skoleleder: Grethe Berg  -  tlf: 8639 6962.