Kursuskalender efteråret 2019 og foråret 2020

 

Knipling og orkis kursus v/Gunver Kold Jensen

30 lektioner. 950 kr.

Kurset henvender sig til begynder såvel som øvede.

Formiddage i lige uger fra kl. 9-12 første gang d. 19. september 2019

 

Tilmelding til Grethe Berg Tlf. nr. 86 39 69 62

grethe.else.berg@gmail.com